Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nam

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hà Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phủ Lý 1 địa điểm, ...

  • Thành Phố Phủ Lý
  • Chi nhánh tỉnh Hà Nam

    Số 110, Đường Nguyễn Viết Xuân, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại quận/huyện của Hà Nam