Chi nhánh The State Bank of Vietnam Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Thành Phố Hà Nội. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hoàn Kiếm 1 địa điểm, Quận Hà Đông 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Hà Nội


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội