Chi nhánh The State Bank of Vietnam Hải Phòng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Hải Phòng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hồng Bàng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Hải Phòng


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hải Phòng