Ngân hàng The State Bank of Vietnam Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 1, Mậu Thân, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Số điện thoại: 0297 863 653
  • Số Fax: 0297 867 204 và 0297 863 388
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh tỉnh Kiên Giang


Các chi nhánh khác