Chi nhánh The State Bank of Vietnam Lai Châu

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lai Châu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Lai Châu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Lai Châu


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Lai Châu