Chi nhánh The State Bank of Vietnam Phú Thọ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Phú Thọ


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phú Thọ