Chi nhánh The State Bank of Vietnam Trà Vinh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Trà Vinh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Trà Vinh


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Trà Vinh