Mạng lưới chi nhánh ngân hàng The State Bank of Vietnam Vĩnh Long

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Long 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất The State Bank of Vietnam Vĩnh Long


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Vĩnh Long