Chi nhánh The State Bank of Vietnam Yên Bái

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Yên Bái. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Yên Bái 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Yên Bái


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Yên Bái