Ngân hàng The State Bank of Vietnam Thành Phố Qui Nhơn Bình Định

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Qui Nhơn.