Ngân hàng The State Bank of Vietnam Thị Xã Hà Giang Hà Giang

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hà Giang.