Ngân hàng The State Bank of Vietnam Thành Phố Tuy Hòa Phú Yên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tuy Hòa.