Chi nhánh The State Bank of Vietnam Cần Thơ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Cần Thơ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Ninh Kiều 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Cần Thơ


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Cần Thơ