Ngân hàng The State Bank of Vietnam Quận Ninh Kiều Cần Thơ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ninh Kiều.