Chi nhánh The State Bank of Vietnam Đà Nẵng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Thành Phố Đà Nẵng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hải Châu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Đà Nẵng


Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Đà Nẵng