Ngân hàng The State Bank of Vietnam Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.