Chi nhánh The State Bank of Vietnam Tây Ninh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Tây Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Tây Ninh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của The State Bank of Vietnam Tây Ninh


  • Thị Xã Tây Ninh
  • Chi nhánh tỉnh Tây Ninh

    128 đường Trần Hưng Đạo, phường II, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tây Ninh