Ngân hàng The State Bank of Vietnam Thị Xã Tây Ninh Tây Ninh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Tây Ninh.