Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Trụ sở chính: 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 934 3327
  • Số Fax: 043 934 9569
  • Website: www.sbv.gov.vn
  • Email: webmaster@sbv.gov.vn
  • Telex:
  • Swift Code:

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các tỉnh thành