Ngân hàng Nhà nước Việt Nam The State Bank of Vietnam

 • Swift Code:
 • Telex:
 • Địa chỉ trụ sở chính: 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 • Số điện thoại: 043 934 3327
 • Số Fax: 043 934 9569
 • Website: www.sbv.gov.vn
 • Email: webmaster@sbv.gov.vn
 • Giờ mở cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Ngày Thứ Sáng Chiều
  Thứ Hai
  Thứ Ba
  Thứ Tư
  Thứ Năm
  Thứ 6
  Thứ Bảy
  Chủ nhật

Chi nhánh ngân hàng The State Bank of Vietnam tại các tỉnh thành